Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az bokik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Elfogadom
AA

Felnőttképzési tevékenység

Felnőttképzési tevékenység:

célirányos, kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a szakképzés körébe nem tartozó – oktatásnak és képzésnek minősülő felnőttképzési tevékenység.

Az új szakképzési rendszer számos képzési lehetőséget kínál azok számára, akik versenyképes szakképzettséget, szakképesítést kívánnak szerezni. A szakképzés alapvetően két ágra osztható a szakmai oktatásra és a szakmai képzésre.

Szakmai oktatás

A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására kizárólag szakképző intézmény által szervezhető szakmai oktatás keretében van lehetőség.

Szakmai képzés

A szakmai képzések körében jelennek meg a korábbi OKJ ben szerepelt szakképesítések, szakképesítés ráépülések egy része, továbbá egyéb, rövidebb ciklusú, speciális tartalmú képzések. Szakmai képzést szakképző intézmény és felnőttképző is szervezhet.
Az akkreditált vizsgaközpontban teljesített szakmai vizsga technikumban és szakképző iskolában is államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget ad. A szakmai képzést lezáró képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez.

Ingyenes szakmatanulás lehetősége

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 3.§-a kimondja, hogy két szakma és egy szakképesítés megszerzése ingyenes.


 

Felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy engedély birtokában végezhető.

A felnőttképzésről szóló törvény 11. §-a értelmében:
1. A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie (lehet szóban is), valamint gondoskodnia kell a személyes adatok 21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
b) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, a 17. § a) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

2. A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, a működése során az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a) felnőttképzési tevékenységét az általa szervezett képzésre vonatkozóan
aa) felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programnak megfelelően és
ab) a Kormány rendeletében meghatározott feltételek biztosításával kell folytatnia,
b) a képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania,
c) a képzésben részt vevő személlyel a 12/A-13/B. § szerint felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint gondoskodnia kell a személyes adatok  21. §-ban foglaltaknak megfelelő kezeléséről,
d) a 14. § szerinti minőségirányítási rendszert és annak részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetnie és gondoskodnia kell a minőségirányítási rendszer külső értékeléséről,
e) eleget kell tennie a 17. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének,
f) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggésben a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,
g) eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § és a 15/A. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

3. A felnőttképző a felnőttképzési tevékenység végzésére – a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.


Minden olyan felnőttképzési tevékenység esetén, amely nem engedélyköteles bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Felnőttképzési Államigazgatási Szervnél.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, melyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az eljárás díjköteles, összege 15.000 Ft.

A bejelentés tartalmi elemei:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám , elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy családi és utóneve,
 • adószám
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap. A beérkező kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz. Határozata ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye.

Minden olyan esetben, mikor rész-szakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy programkövetelmény alapján szakképesítésre felkészítő szakmai képzést, illetve olyan képzést szeretnének szervezni, ami költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból valósul meg, úgy a felnőttképzési tevékenységét engedélyeztetnie kell.

Az engedélyezési eljárás szintén kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő 60 nap. Az eljárás díjköteles, melynek összege 214.000 Ft.

A kérelem tartalmi elemei:

 • felnőttképző megnevezése,
 • székhely,
 • levelezési cím, telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
 • képviseletre jogosult személy alapadatait,
 • cégjegyzékét vagy (egyéni vállalkozói) nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vételi számát,
 • adószám (oktatási intézmény esetén oktatási azonosító szám – OM azonosító),
 • felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék tényleges megjelölése,
 • szakmai vezetőre vonatkozó adatokat,
 • csatolandó dokumentumok.

Felnőttképzési tevékenység folytatásához rendelkezni kell a vállalkozásnak a 8559-es TEÁOR-ral (Mns egyéb oktatás) vagy a 855901 ÖTVJ-vel.


Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerről bővebben »»» ITT
A felnőttképzés megújításáról szóló kiadvány elérhető »»» ITT